Tag: สอบใบขับขี่

บันทึกประสบการณ์ การเรียนและสอบเพื่อทำใบขับขี่ที่โรงเรียนกรมขนส่งทางบก จตุจักร

บันทึกประสบการณ์ การเรียนและการสอบเพื่อทำใบขับขี่ที่โรงเรียนกรมขนส่งทางบก จตุจักร เมื่อครั้งหนึ่งผมได้ทำใบขับขี่ และผมนำประสบการณ์ทั้งหมดเขียนอยู่ในเว็บ blog ซึ่งปัจจุบันปิดไปเรียบร้อยแล้ว   แต่ตอนนี้ผมเปิด blog ใหม่อีกครั้งหนึ่ง จึงอยากเอาข้อมูลนี้มาลงอีกครั้งหนึ่ง ข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาบ้าง แต่ประสบการณ์หลักๆคงไม่เปลี่ยนมากนัก เนื้อหาทั้งหมดปิดต้นฉบับวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ประกอบไปด้วย ตอนที่ 1 – การไปสมัครเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถ กรมขนส่งทางบก จตุจักร ตอนที่ 2 – การเรียนภาคทฤษฎี (บรรยาย) 4 ชั่วโมง… Read more »