Tag: ค้นหาตัวเอง

รีวิวหนังสือ ไม่ต้องชอบขี้หน้า ก็ทำงานด้วยกันได้

หนังสือ        ไม่ต้องชอบขี้หน้า ก็ทำงานด้วยกันได้ ผู้เขียน         ฮิโรมิ ยามาซากิ (Hiromi Yamasaki) ผู้แปล          สกล โสภิตอาชาศักดิ์ สำนักพิมพ์  Move Publishing หนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องอะไร ปัญหาและวิธีการสื่อสารในที่ทำงาน รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของตนเอง และความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะสื่อสาร หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใคร ทุกคนที่ต้องทำงานและสื่อสารกับคนอื่นๆ… Read more »

สรุปเนื้อหาหนังสือ ปาฏิหาริย์จากการต่อจิ๊กซอว์ชีวิต (See your own big pictures)

ปาฏิหาริย์จากการต่อจิ๊กซอว์ชีวิต ผู้เขียน    Jun Og Pyo (ชอน อก เพียว) ผู้แปล      ภัททิรา จิตต์เกษม หนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องอะไร เป้าหมายชีวิต ภาพใหญ่ของชีวิต แก่นของชีวิต หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใคร คนที่กำลังมองหาทิศทางชีวิตอนาคตอยู่ หรือกำลังสับสนว่าจะเอายังไงกับชีวิตระยะยาวดี คนที่อยากจะสร้างภาพใหญ่ของชีวิต เพื่อทำให้การดำเนินชีวิตเคว้งน้อยลง ทบทวนถึงการใช้ชีวิตของเราว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ความรู้สึกส่วนตัวต่อหนังสือ เป็นหนังสือที่ผมแนะนำให้ทุกคนได้อ่านครับ เพราะหนังสือเล่มนี้พูดถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเรา นั่นก็คือ “ชีวิต” โดยเฉพาะชีวิตของเราเอง ที่เราต้องวางแผนภาพรวมทั้งชีวิตว่า ชีวิตนี้เราต้องการอะไร ชีวิตนี้เราอยากทำอะไร… Read more »