รีวิวหนังสือ Barron’s Toeic Practice Exams (และลองเทียบข้อสอบเมื่อไปสอบจริง)

หนังสือ Barron’s Toeic Practice Exams with MP3 2nd  Edition

โดย Lin Lougheed

ลิขสิทธิ์ประเทศไทยโดย สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

ผู้แปล ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร

 • หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมแบบฝึกหัดเพื่อนำไปสอบ Toeic (เป็นการสอบวัดความสามารถทางด้านการฟังและอ่านภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน) จำนวน 6 ชุด โดยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้
  • ส่วนที่ 1 บทนำ จะพูดถึงทั่วๆไป เช่นการสอบ Toeic มันคืออะไร เทคนิคการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และมีมีส่วน “สัญญาอุทิศเวลา” เพื่อให้เราสัญญากับตัวเองว่าจะตั้งใจฝึกฝนด้วย ในส่วนนี้มีอยู่ไม่กี่หน้า หลักๆคือส่วนที่ 2 มากกว่า
  • ส่วนที่ 2 ข้อสอบ Toeic 6 ชุด แต่ละชุดจะมีข้อสอบ 200 ข้อเหมือนข้อสอบจริง (Listening Test ข้อ1-100 และ Reading Test ข้อ101-200) ต่อด้วยกระดาษคำตอบ เฉลย คำอธิบายแต่ละข้อ และสคริปต์พูดในส่วนของ Listening Test
 • หนังสือมี CD ไฟล์ MP3 ประกอบกับส่วนของ Listening Test มาให้กับหนังสือเล่มนี้ด้วย

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับผู้ที่จะเตรียมตัวสอบ Toeic
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกฝนความรู้ภาษาอังกฤษในส่วนการฟังและการอ่าน โดยเฉพาะสถานการณ์ในที่ทำงาน


ความรู้สึกส่วนตัวต่อหนังสือ

 • หนังสือเล่มนี้เหมาะมากกับผู้ที่เตรียมตัวไปสอบ Toeic โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะก่อนไปสอบจริง เพราะเป็นแบบฝึกหัดล้วนๆทั้งเล่ม
 • จากการที่ผมทำข้อสอบทั้งหมด 6 ชุด (รวม 1200ข้อ เหนื่อยแทบตายอยู่เหมือนกัน :p ) และได้ไปสอบจริงเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2017 รู้สึกว่า ข้อสอบในหนังสือเล่มนี้ง่ายกว่าข้อสอบจริงอยู่บ้าง

Listening

 • แบบฝึกหัดการฟังในเล่มนี้ มีสำเนียงการพูดไม่หลากหลายเท่าข้อสอบจริง (บทสนทนาในข้อสอบจริง จะมีคนพูดที่มาจากหลายประเทศมากกว่าในหนังสือเล่มนี้) แต่ไม่ถึงขนาดมีความหลากหลายน้อยจนเกินไป ยังพอใช้ได้อยู่ๆ
 • Part1 (Photographs), Part3 (Conversations), Part4 (Talks) ความยากของข้อสอบในหนังสือค่อนข้างอยู่ในระดับเดียวกันกับในข้อสอบจริง
 • Part 2 (Question-Response) โดยภาพรวมแล้วคำถามในหนังสือง่ายกว่าข้อสอบจริง ในหนังสือจะถามคำถามและมีคำตอบที่ตรงตัวหลายข้ออยู่ เช่นถามว่า Where is your pen? ก็จะมีคำตอบชัดๆตรงไปตรงมาเลยว่า At Tony’s desk. อะไรแบบนี้เป็นต้น ส่วนในข้อสอบจริงอาจจะต้องคิด 2 ชั้น คำตอบอาจจะเป็น I have no idea about this. อะไรแบบนี้เป็นต้น
 • ตอนสอบจริงมีความรู้สึกว่าแต่ละข้อจะทิ้งช่วงห่างเวลาระหว่างข้อน้อยกว่าในหนังสือเล่มนี้ ตอนสอบจริงจึงรู้สึกว่าต้องรีบเร่งกว่าตอนฝึกจากหนังสือเล่มนี้อยู่บ้าง

Reading

 • ความยากโดยรวมพอๆกับข้อสอบจริง แต่บางข้อนั้น ในข้อสอบจริงยากกว่ามาก จำได้ว่าตอนไปสอบจริง มีบทความให้อ่านที่เกี่ยวข้องกับบทละครต่างๆและผู้ประพันธ์บทละคร (ในหนังสือเตรียมสอบเล่มนี้ไม่มีแบบฝึกหัดหมวดศิลปะ ดนตรี จะมีแต่บทความที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทำงาน ซื้อของ หางาน อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร อะไรประมาณนี้) เจอศัพท์ยากที่เคยไม่เคยเจอในชีวิตมาก่อนปนๆมาบ้าง ซึ่งต้องคาดเดาคำตอบจากบริบทข้อความข้างๆ ซึ่งดีหน่อยที่มีบทความแบบนั้นเพียงชุดเดียว :p

สรุปโดยรวม

 • ข้อสอบจริงในส่วนของ Listening ยากกว่าในหนังสือหน่อย ส่วนข้อสอบจริงในส่วนของ Reading ความยากพอๆกันกับในหนังสือ
 • ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความรู้สึกส่วนตัวเปรียบเทียบระหว่างอ่านหนังสือเล่มนี้กับตอนไปสอบจริงเท่านั้น ผู้ที่เคยสอบมาแล้วไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกเดียวกับผม ฟังเอาไว้เป็นข้อมูลประกอบก็พอนะ 🙂

ข้อมูลอื่นๆ

 • หนังสือจะแปลภาษาไทยเฉพาะส่วนที่ 1 บทนำ และเฉพาะส่วนหัวคำสั่งในข้อสอบ ส่วนนอกนั้นเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ ทั้งเฉลยและคำอธิบายประกอบเฉลย
 • คำอธิบายเฉลยแต่ละข้อจะเขียนกระชับไม่ยืดยาว ดังนั้นอาจต้องมีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษมาในระดับหนึ่ง เพื่อให้เวลาอ่านคำอธิบายจะได้เข้าใจมากขึ้น และด้วยหนังสือเล่มนี้อธิบายเฉลยสั้นๆ จึงเป็นปัญหาสำหรับบางข้อที่เราอ่านคำอธิบายเฉลยแล้วรู้สึกว่ามันก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดี ต้องการคำอธิบายยาวๆ แต่เจออยู่ไม่กี่ข้อ

Facebook Comment
Share :)